Welkom
  • zaterdag 23 februari 2019 - Hebreeen 7:25-26
    Zo kan hij ieder die door hem tot God komt volkomen redden, omdat hij voor altijd leeft en zo voor hen kan pleiten. Een hogepriester als hij hadden we ook nodig, iemand die heilig, schuldeloos en zuiver is, van de zondaars afgescheiden en ver boven de hemel verheven. -- Hebreeen 7:25-26

Kerkdienst

24feb
Ontmoetingskerk
10:00 uur
ds. Jitse Scheffer

bevestiging nieuwe ambtsdragers


03mrt
Dorpskerk
10:00 uur
mevr. ds E. van der Meulen

Activiteiten

25feb
Catechisatie in Ons Centrum
18:00 uur

Erika van der Laan