Protestantse Gemeente Sleen

Dorpskerk klein
Op deze pagina staan alle activiteiten van onze kerk in dit winterseizoen 2023-2024. Met het vertrek van onze dominee valt de grote initiator van veel activiteiten weg: daarom dit jaar een wat minder intensief programma maar desondanks denken we u een aantrekkelijk aanbod van diverse activiteiten aan te kunnen bieden.
We hopen velen van u bij een van deze activiteiten welkom te heten.
De keuze is aan u.

Als jaarthema heeft de PKN dit jaar gekozen voor "Ga mee, samen getuigen van geloof, hoop en liefde". Wij sluiten daar graag bij aan!

Als hoogtepunt van dit jaar staat natuulijk de Unieke Kerstreis 2023 op het programma waar we u op 15 en 16 december mee naar toe willen nemen.

GAAT U MEE?

Namens de Protestantse Gemeente Sleen

Tonny Warners (voorzitter)