Woord van welkom

Psalm 107: 1 en 4

Stil gebed

Votum en Groet

Psalm 107: 13

Gebed

Psalm 65:1

Woord van genade’

Psalm 65: 3

Leefregel

Psalm 65: 6

Schriftlezing:

Jesaja 38: 10 – 20

You Tube: Heer wijs mij Uw weg

https://www.sela.nl/liederen/6/heer-wijs-mij-uw-weg.html

Mattheüs 14: 22-33

Verhaal (tje) voor de kinderen

Kinderlied Zomaar te gaan met een stok in je hand

https://www.youtube.com/watch?v=pT8TYWXcVYs&ab_channel=BettinevanHunnik

Preek

Lied 286

Gebed

Liedboek voor de Kerken Gezang 320: 1 en 4

Zegen