ALLE artikelen

Voorganger  : ds.   Jitse Scheffer
Organist      : mw. Ettie Ottens
Ouderling    : dhr. Tim Grondel

Orgelspel

Welkom

Aanvangslied: Lied 240 : 1, 4, 5

Bemoediging en drempelgebed

Psalmengebed :  Zingen: Psalm 65 : 1, 3

Lezen  : Psalm 65 : vers 10 t/m 14

Zingen: Psalm 65 : 6

Gebed 

Schriftlezing: Ruth 1 : 1 : 16

Zingen: Lied 413 : 1

Schriftlezing: Ruth 1 : 22, 2 : 1 – 8, 10 – 13

Zingen: Lied 413 : 2

Overweging

Orgelspel

Zingen: Gezang 465 : (LvdK 1973) : 1, 4, 5

Dankgebed, Voorbeden, Onze Vader

 Zingen: Lied 919 : 1, 4

Wegzending en zegen

Collecte bij de uitgang