ALLE artikelen

Op zaterdag 20 november a.s. wordt in de Dorpskerk om 16.00 uur te Sleen het  kunstwerk De Levensboom onthuld.

De handeling, waarmee het kunstwerk “onthuld” zal worden wordt door de heer Geert Roeles verricht.

Bij dezen willen we u van harte uitnodigen hierbij aanwezig te zijn.

Met hartelijke groet,

namens Kerkelijke Werkgroep Sleen

Luuk Houkes