Zondag 21 november is de laatste zondag van het kerkelijk jaar.
De dienst is verplaatst naar de Ontmoetingskerk!!

We ontvangen in deze dienst de familieleden van degenen die dit jaar kwamen te overlijden en met in achtneming van de regels kunnen we in de Ontmoetingskerk 30 mensen meer een plaats bieden dan in de Dorpskerk.
Reserveren is voor deze dienst verplicht door het afhalen van een kerkbriefje in de toren van de Dorpskerk.