ALLE artikelen

Direct na de dienst houden we in de kerkzaal een gemeentevergadering.

We bespreken dan de nieuwe plaatselijke regeling zoals die door de kerkenraad voorlopig is vastgesteld.
Zo’n plaatselijke regeling is eigenlijk een aanvulling op de kerkorde maar omdat lang niet iedereen die kerkorde voor ogen heeft, heeft Hans vd Heijden, de ontwerper van onze plaatselijke regeling, de hoofdlijnen en hoofdzaken van die kerkorde meegenomen in het stuk.
Voor alle leden van onze gemeente is het stuk opvraagbaar en voor u als lezer van de Zondagsbrief is het als bijlage al bijgesloten inclusief een aanbiedingsbrief. 
Verder kiezen we in de gemeentevergadering van de 28e welke stap we dit jaar zetten richting duurzaamheid in het kader van ons ‘’groene kerk’’ zijn.  

We hopen op uw aanwezigheid maar we zullen de cameramensen vragen deze bijeenkomst na de dienst ook uit te zenden en u kunt dan eventueel per mail of app uw vragen en opmerkingen inbrengen.