ALLE artikelen

Orde van dienst
Eeuwigheidszondag 21 november 2021.

Voorganger    : ds. Jitse Scheffer
Ouderling       : dhr. Ruud Wilting
m.m.v.            : Karin Heeling: orgel en piano
                        : Inge Dijk- hobo


Welkom en mededelingen door ouderling van dienst

Aanvangslied: In de veelheid van geluiden   - Lied 283 : 1, 2, 4

Bemoediging en drempelgebed

De Levensboom     - een plaats van vieren en gedenken
                                 orgel en hobo: Gabriel’s oboe   - Ennio Morricone

Kyrie

Gloria: Zolang er mensen zijn op aarde   - Gezang 488 A : 4, 5 (LvdK 1973)

Gij zijt ons licht, ons eeuwig leven,
Gij redt de wereld van de dood.
Gij hebt uw Zoon aan ons gegeven,
zijn lichaam is het levend brood.

Daarom moet alles U aanbidden,
uw liefde heeft het voortgebracht,
Vader, Gijzelf zijt in ons midden,
o Heer, wij zijn van uw geslacht.

Schriftlezing: Matteüs 25 : 1 – 13

Zingen: De Heer verschijnt te middernacht   - Lied 751 : 1, 3, 4

Meditatie

Orgel en hobo
: Siciliano   - J.S. BachGedachtenis van gestorvenen   

Jou missend        - M. van den Berg

Jou missend
gedenk ik jou

jou missend
vier ik je naam
op deze gedenkdag

jou missend
noem ik je naam,
jou noemen
geeft mij lucht

jou gedenkend
dank ik je
om wie je was
om wie je nog bent

jou dankend
jou gedenkend
jou vierend
jou missend
zoek ik mijn weg
verder

In het licht van de Opstanding gedenken wij

van wie wij in het afgelopen jaar afscheid moesten nemen


Kaarsenritueel    - orgel en hobo: Solveigs Song   - E. Grieg

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader

Slotlied: Ga dan op weg - mel. lied 868 - samenzang

Ga dan op weg en laat hoop en verwachting je leiden
ook al zijn pijn en verdriet door geen mens te vermijden.
Wees niet bevreesd, ga en vertrouw op de Geest
die je van angst zal bevrijden.

Ga dan op weg en ontmoet op de reis medemensen.
Geef aan een ieder al wat jij jezelf toe zou wensen.
Dan, onder ’t gaan, zul je de ander zien staan
en overschrijd je je grenzen.

Ga dan op weg en schud af al je twijfels en zorgen.
Ga en ontdek, wat vandaag nog voor jou is verborgen.
Houd op het licht altijd je ogen gericht,
dat zal je kracht zijn voor morgen

Wegzending en zegen