Lock down en de kerkdiensten

Door de nieuwe corona-maatregelen moeten we ook de regels voor de kerkdiensten weer aanpassen.

Met grote spijt heeft het moderamen besloten dat tot nader bericht alle kerkdiensten weer zonder publiek gehouden gaan worden en dus alleen mee te maken zijn op de bekende manier via de kerkradio en internet.

Dat geldt dus ook voor de kerstnachtdienst van vrijdagavond, de dienst op eerste kerstdag ’s morgens en de top 2000 dienst van zondag 26 december a.s..

De oudejaarsdienst was verzet naar vier uur ’s middags, maar gaat nu weer gewoon terug naar half acht ’s avonds. Maar ook die dienst dus alleen via beeld en geluid.

Gedurende deze nieuwe lockdown-periode blijft de dorpskerk alle middagen wel open voor iedereen die even binnen wil lopen, even stil wil zijn, rondkijken of een kaarsje wil branden.  Omdat de 150 kerststallen nu in de kerk staan en voorlopig nog blijven, vragen we de ingeroosterde vrijwilligers gewoon te komen omdat we deze prachtige voorwerpen niet zonder toezicht kunnen laten.

Het moderamen hoopt dat we samen de moed erin weten in te houden en nog meer dan ooit zullen omzien naar elkaar.