Thema: leven bij de Bron

Orgelspel

Lied
: In de veelheid van geluiden- Lied 283 : 1, 2, 4, 5
        
Welkom
Groet, bemoediging, drempelgebed

Voorganger: Vrede met u allen, hier en thuis.

Onze hulp is de Naam van de Levende
die de hemel en de aarde gemaakt heeft.

Gezegend Gij, eeuwige God die de morgen ontbood
en het licht hebt geroepen.
Die ook in de avond als licht aanwezig wilt zijn.Donker is de wereld, duister vaak ons hart.
Zoeken willen wij het licht van uw ogen.
Bij uw licht zien wij elkaar: mensen van uw welbehagen.
Houd uw aangezicht voor ons niet verborgen.
Zegen ons met uw licht! Amen.

Lezing: Woorden bij Psalm 90   - Piet van Midden

Lied:
o God, die droeg ons voorgeslacht                              - Lied 90 a :  1, 3, 5, 6

Gebed

Lezing:
Psalm 1

Lied: Als een boom aan levend water                    - mel. Lied 501

Als een boom, aan levend water,
met zijn takken zo wijd,
wortelt de mens die
kan leven van genade,
blakend van gerechtigheid.

De rechtvaardige zal bloeien
en hij draagt elk seizoen
vruchten die God en
de mens kunnen verheugen;
heel zijn leven blijft hij groen.

Is de aarde eenmaal gaarde
waar gerechtigheid loont,
schijnt daar voor altijd
de zon van Gods genade,
als Hij bij de mensen woont.

- Sytze de Vries -

Meditatie

Orgelspel


Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader

Avondlied:  De dag door uwe gunst ontvangen- Lied 248

Wegzending en zegen