ALLE artikelen

Intochtslied:Psalm 72:1,6  (Geef Heer, de koning)

Stil Gebed

Bemoediging en Groet

Kyriëgebed

Lofprijzing:Psalm 111:1,2,6  (Van ganser harte)

Zondagsgebed

Schriftlezing:Johannes 2:1 t/m !1

Lied 525  (Wij willen de bruiloftsgasten zijn)

Schriftlezing:Jesja 62:1 t/m 5

Lied 176:1,2,3 (Om Sions wil)

Prediking

Lied 526:3,4 (In Kana was de gloed geweken)

Gebeden:Dankgebed

                Voorbeden

                Stil Gebed

                Onze Vader

Lied 791 (Liefde eenmaal uitgesproken)

Zegen