ALLE artikelen

15 januari 2022: 

Ook in Sleen de officiële start van de Actie Kerkbalans 2022.

Het college van kerkrentmeesters roept u en jou namens de PG Sleen van harte op daaraan deel te nemen.

Een flink aantal ‘routelopers’ gaat op pad om de enveloppe met toelichting bij u/jouw thuis te bezorgen (of te versturen).
In de brief wordt uitgelegd waarom we deze actie doen: hoe we graag kerk willen zijn en welke activiteiten we organiseren om daar vorm en inhoud aan te geven.
Samen met u/jou zetten we ons daar enthousiast voor in.

Daarom de oproep: Doet ú mee? Doe jij mee?

Alvast dank, namens het college van kerkrentmeesters,
Gerrit Rigterink

Ps.: We hopen dat we binnenkort weer over de rode loper één van onze kerkgebouwen mogen betreden.
De bijgaande foto’s geven een beeld hoe dat eruit ziet.