ALLE artikelen

In de persconferentie van afgelopen dinsdag hebt u kunnen horen dat de regering de corona maatregelen versoepelt. Horeca en musea mogen weer bezoek ontvangen. Dat houdt in dat wij als kerk weer diensten kunnen gaan houden, zij het dan met in acht neming van de geldende corona maatregelen.

In het kort komen die hier op neer.

  • Bij het lopen in de kerk dragen we een mondkapje.
  • Wij controleren geen QR codes maar gaan ervan uit dat u zich aan de regels houdt.
  • Anderhalve meter afstand houden
  • Bij relevante gezondheidsklachten thuisblijven, ook al heeft u een kaartje
  • In de kerk handen desinfecteren / wassen
  • Jas bij u houden en zo mogelijk geen toilet gebruiken
  • Gaan zitten op aanwijzing van koster of ouderling van dienst, drie stoelen afstand aanhouden
  • Rij voor rij na de dienst de kerk verlaten.

Als we allemaal deze regels een beetje in ons achterhoofd houden kunnen we weer samenkomen, zondag 30 januari 10.00 uur in de ontmoetingskerk.

Dat komt mooi uit want in deze dienst zullen de nieuwe ambtsdragers bevestigd worden en nemen we afscheid van hen die stoppen met hun ambt. Dan is een dienst met publiek veel mooier dan alleen en digitale uitzending.

Dat houdt wel in er een afvaardiging van de kerkenraad aanwezig zal zijn, maar het aantal kerkbriefjes wordt daarop aangepast.

Voor de duidelijkheid, ambtsdragers, kerkrentmeesters, mensen die zondag afscheid nemen en zij die met hun taak beginnen en hun introducees, die nu bij het moderamen bekend zijn behoeven GEEN kerkbriefje te halen. Alle andere gemeenteleden WEL.

Mensen uit dezelfde bubbel worden verzocht naast elkaar plaats te nemen.

Vanaf nu liggen deze kerkbriefjes weer onder de toren van de dorpskerk. Graag wel van tevoren een dergelijk briefje ophalen als u de dienst wilt bijwonen.

Ook is het de bedoeling om na afloop met elkaar koffie te gaan drinken, maar ook dat wordt onder invloed van de corona maatregelen anders dan voorheen. De koffie zal zittend aan tafeltjes moeten worden genuttigd. We zijn ons ervan bewust dat echt gezellig anders is, maar alleen op deze wijze kunnen wij dit doen.

Zo hopen we zondag op een goede dienst en een gezellige bijeenkomst te kunnen houden.

.