ALLE artikelen

Orgelspel

Welkom en mededelingen

Zingen: Lied 314

Bemoediging en drempelgebed

Zingen: Lied 23c : 1, 2, 5

Gloria: Lied 413 : 1, 2

Schriftlezing: uit Exodus 28

Zingen: Gezang 472 : 3, 6- LvdK 1973

Wie is er die me aan U ontrukt?
Uw merk, mijn ziele ingedrukt,
Uw zegel in de edelsteen,
wijst altijd naar haar oorsprong heen

In ’s levensdroom en schemerschijn
laat mij in u geborgen zijn,
wees in de schaduw van de tijd
mijn licht, o liefdeswerkelijkheid!


Meditatie
Orgelspel

Dienst van afscheid, bevestiging en ‘taakstelling’
Woorden van dank
Afscheid

Presentatie
Bevestiging
Gebed

Belofte en zegen / handoplegging

Zegenbede


Samenzang: ‘Ga met hen uw wegen’  : 1                                            

Ga met hen uw wegen,
zend hen uit tot zegen,
zend hen met een goed bericht:
heel de schepping in uw licht!

Vraag aan de gemeente

Samenzang: ‘Ga met hen uw wegen’ : 2

Stort, op onze bede
in hun hart uw vrede
en vervul hen met de kracht
van uw Geest bij dag en nacht!

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader


Samenzang : Ga maar gerust

2. Ga maar gerust, want Ik zal met je meegaan.
Ik ben de zon, waarvoor het donker knielt.
Ik ben de groet, waarmee ook jij kunt opstaan.
Ik ben de hoop, dat zaad diep in je ziel.
Ik ben het lied, dat fluistert in de bomen.
Ik ben de dag, die schemert in je droom.

3. Ga maar gerust, want Ik zal met je meegaan.
Ik ben de liefde, die een mens je schenkt.
Ik ben de hoogste toon die jij kunt aanslaan.
Ik ben de verte, die verlangend wenkt.
En, kom je thuis, de laatste mist verdwenen,
ben Ik de hand, die al je tranen wist.


Wegzending en zegen

Orgel