ALLE artikelen

Op zondag 6 maart wordt voor de derde keer in Sleen een ‘Preek van de Leek’ gehouden.
Al meer dan tien jaar, in meer dan veertig plaatsen in Nederland wordt aan dit initiatief deelgenomen.
De gedachte achter de ‘Preek van de Leek’ is dat de Bijbel niet van de kerk alleen is, en dat iedereen - meer of minder gelovig, of niet gelovig - in zijn / haar werk / leven geïnspireerd kan worden
door de Bijbelse verhalen, die daardoor soms verrassend nieuw worden ingekleurd.

Eerder mochten we onze oud - burgemeester, Bert Bouwmeester en Harm Dijkstra op de kansel begroeten.
Vanuit eigen invalshoek hielden zij hun verhaal / hun preek, ingebed in een orde van dienst zoals we die kennen in onze kerk, gebaseerd op een Bijbeltekst die zij zelf kozen.
Dit jaar zal Roelie Lubbers uit Noord - Sleen een preek houden.

We zijn benieuwd welk ‘verhaal’ Roelie ons vertelt.
Roelie is aanjager voor activiteiten in het kader van Coevorden als culturele gemeente 2021 - 2022.
Zij zet zich o.a. in voor het Zuidenveldfeest, zij is bestuurslid van het Huus van de Toal.
In de dienst zal Roelie aangeven waarvoor gecollecteerd zal worden.
Na afloop drinken we met elkaar een glas wijn / fris.

Allen: van harte welkom!