ALLE artikelen

Orgelspel

Welkom en mededelingen

Lied:  mel. 134

Dit huis waar op de eerste dag
de week met U beginnen mag
staat voor de eredienst gereed,
wij komen hier met lief en leed.

Met hoop en met herinnering
wordt in dit huis van hout en steen
geloof gewekt, geloof gevoed –
en liefde die ons leven doet

Op hoop van zegen bidden wij
dat Christus in ons midden zij.
Kom, help ons Levende en kom
en maak ons tot uw heiligdom.

En laat het licht dat hier verschijnt
een levend licht voor ieder zijn,
dat met ons meegaat en ons zegt
dat Gij ons leidt op onze weg.

Bemoediging en drempelgebed


Inleiding op de viering.

Zondag ‘Reminscere’ is de Tweede zondag in de passietijd.
Reminscere betekent gedenken.
Het is ontleend aan Psalm 25 : 6.
Gedenk, Heer, uw barmhartigheid uw liefde door de eeuwen heen.

We doven de tweede kaars
en zullen deze psalmverzen zingen

Lied : Psalm 25 : 2 en 3


Kyrie

Hoor ons, God, als wij zingend bidden

Lied:    Dona nobis pacem
                 https://www.youtube.com/watch?v=JfJmYjr47c4


Schriftlezing: Jeremia 31 : 31 - 34

Lied : Neem mij aan zoals ik ben   - lied 833    - 2x


Schriftlezing: Johannes 12 : 20 – 33

Lied: De aarde is vervuld - lied 650 : 1, 2, 3, 4

Overweging

Orgelspel

Lied: O grote God, die liefde zijt   - lied 838 : 1, 3, 4

Dienst der gebeden

- Dankgebed en voorbeden
- Stil gebed
- Onze Vader verborgen   
   https://www.youtube.com/watch?v=VitGbFNGfvk


Slotlied: Aan u behoort, o Heer der heren            - lied 978 : 1. 2, 4


Wegzending en zegen

Orgelspel