ALLE artikelen

Welkom en mededelingen

Intochtslied 538: 1, 3 en 4

Stil gebed

Bemoediging en groet

Psalm van de zondag 25: 1, 2 en 10

Kyriëgebed

Lied 1010: 1, 2, 3 en 4

Zondagsgebed

1e lezing: Jesaja 63: 1-9

Zingen 905: 1, 3 en 4

2e lezing: Johannes 12: 20-36

Zingen 650: 1, 2, 3 en 4

Overweging

Orgelspel

Zingen 941: 1, 2, 3 en 4

Gebeden

Collecte

Slotlied 838: 1, 2, 3 en 4

Zending en zegen