ALLE artikelen

Orgelspel Kies dan het leven 

Welkom en mededelingen 

Aanvangslied: Here Jezus om uw woord   - lied 314

Bemoediging en drempelgebed

Vandaag is zondag Judica   - verschaf mij recht.

Naar Psalm 43:
Verschaf mij recht, o God,
vecht voor mijn zaak,
bescherm mij,
U bent toch mijn God, mijn toevlucht?
Zend uw licht en uw waarheid,
laten zij mij geleiden.

We doven de 5e kaars en zingen de bijbehorende psalmLied: O God kom mijn geding beslechten - lied 43 : 1, 3

Kyrie    

Hoor ons als wij zingend tot u bidden:

Zingen: Blijf mij nabij  - lied 247 : 1, 3


Schriftlezing: Lucas 10 : 25 - 37  - Naardense Vertaling

Lied: Gezegend is de mens die leeft - uit ‘Zingenderwijs’  lied 58 : 1, 3, 4

Gezegend is de mens die leeft
op adem van de Geest,
die in haar woord en daad verweeft
wat men in dromen leest.

Gezegend is de daad die heelt
wat wond is of wat breekt,
die in barmhartigheid verbeeldt
wat vanuit harten spreekt.

Gezegend is het levensspoor
dat naar de toekomst wijst.
Gods Geest gaat daarin mensen voor,
wáár liefde zich bewijst.

Meditatie  

Orgelspel

Zingen: Dit huis, een herberg onderweg           - mel. Psalm 84

Dit huis, een herberg onderweg
voor wie verdwaald in heg en steg
geen rust, geen ruimte meer kon vinden,
een toevluchtsoord in de woestijn
voor wie met olie en met wijn
pijnlijke wonden liet verbinden,
dit huis, waarin men smarten deelt,
weet hoe Gods liefde harten heelt.

Dit huis, waarin een gastheer is
wiens zachte juk geen last meer is,
dit huis is tot ons heil gegeven: 
een herberg voor wie moe en mat
terzijde van het smalle pad 
struikelt en langer niet wil leven –
plaats tegen de neerslachtigheid, 
een pleister van barmhartigheid.

Dit huis, met liefde opgebouwd, 
dit gastenhuis voor jong en oud,
ligt langs de weg als een oase; 
hier kan men putten: nieuwe kracht,
hier is beschutting voor de nacht, 
hier is het elke zondag Pasen!
Gezegend alwie binnengaat 
en hier zijn lasten liggen laat.


ds. A. F. Troost

Gebeden  -  stil gebed  -  Onze Vader 

Lied : Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht   - lied 834 - een lied op onze levensreis

Wegzending en zegen

Voorzitter van de kerkenraad: Tonny Warners    -  OMK - Oekraïne

Orgelspel
Collecte bij de uitgang