ALLE artikelen

Welkom en mededelingen

Intochtslied: Lied 552

Stil gebed

Bemoediging en groet

Inleidende woorden

Zingen: Psalm 122

Smeekgebed

Zingen: Lied 1009

Schriftlezing: MatteĆ¼s 23: 29-39

Zingen: Lied 272                                     

Schriftlezing: Handelingen 2: 36-40

Zingen: Psalm 118: 8, 9

Verkondiging

Zingen: Lied 737 in beurtzang:

Allen: 1  v: 2  m: 5  v: 15  m: 18  v: 19  allen: 20, 21

Dienst van de gebeden

Zingen: Lied 550

De kinderen gaan rond met hun palmpasenstokken, terwijl Elly en Rikkert het Hosanna zingen

Zegen

Dienst van de gaven