ALLE artikelen

2e bijpraatmoment

Het bevragen van de Protestantse Gemeente Sleen.

Nu de plannen ten aanzien van de opvang van vluchtelingen in de Ontmoetingskerk steeds concreter worden en het moment nadert, waarop wij een overeenkomst aangaan met de gemeente Coevorden, willen we een moment nemen de leden van de Protestantse Gemeente Sleen te bevragen naar hun mening en hun reacties peilen. Tot nu toe is er alleen gecommuniceerd naar u toe, maar we hebben niet gevraagd wat u ervan vindt. Dat bevragen willen we graag komende zondag doen in een aparte vergadering om 11.30 uur in de Ontmoetingskerk. Na de dienst is er een moment koffiedrinken, dan zal ik nogmaals de stand van zaken geven, waarna u de gelegenheid krijgt te reageren.

Eerlijkheidshalve moeten we wel stellen dat op veel vragen nog geen antwoord mogelijk zal zijn, omdat we het simpelweg nog niet weten, maar daar kunnen we dan op een later moment nog op terugkomen.

Mocht u deze dag zijn verhinderd en wilt toch uw reactie kenbaar maken kan dit via een mail aan scriba@pgsleen. Graag inzenden voor zondag 10 april.  Op deze wijze kunt u uw kerkenraad op de hoogte stellen van uw mening.

Dit kunnen ze dan in de definitieve besluitvorming meenemen.