ALLE artikelen

De rommelmarkt commissie maakt bekend  dat er vanaf heden geen inname meer van verkoopbare spullen kan plaatsvinden.

Reden: de maximale opslagcapaciteit in het Oude Ons Centrum is inmiddels bereikt.

Ter geruststelling:

Er zijn meer dan voldoende spullen opgeslagen om een “goede” rommelmarkt te kunnen organiseren op zaterdag 24 september a.s.

Met vriendelijke groet, Jan Ziengs, Noord Sleen.