ALLE artikelen

Orgelspel

Welkom en mededelingen

Intochtslied: 288

Groet en bemoediging

V: De Heer zij met u

A:OOK MET U ZIJ DE HEER

V: Onze hulp is in de naam van de Heer

A:DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

Drempelgebed

Lied: 216

Kyriëgebed

Glorialied: Psalm 66: 1,3 en 7

Gebed bij de opening van de schriften

Eerste lezing: 1 Koningen 19

Lied: 283: 1,2,3

Tweede lezing: Matteüs 11: 28-30

Lied: 283: 4 en 5

Overdenking

Lied: 362

Gebeden (dankgebed, voorbeden, stil gebed, gezamenlijk Onze Vader)

Gaven

Slotlied: 418

Zegen (met gezongen “Amen”)