ALLE artikelen

Welkom

Intredelied: Psalm 98:1,2

Bemoediging en Groet

Morgenlied: Lied 215

Kyriegebed

Tussentijds 9:1,2,4

1  Wij zoeken hier uw aangezicht.
     God, houd uw oog op ons gericht:
     Kyrie eleison!

2  De vragen huizen in ons hart.
    Gij die de duisternis ontwart:
    Kyrie eleison!

4  Begrens de eindeloze nacht  
    van wie geen morgen meer verwacht:
    Kyrie eleison!

Laat ons bidden . . . . . . . . . . . . .

Tussentijds 9:18,19,20

18 Win onze harten voor uw Geest,
      waarmee Gij ons verlangen leest:
      Kyrie eleison!

19  En teken ons met licht en vuur,
       met adem voor de lange duur:|
      Kyrie eleison!

20  Als onze lofzang ooit verstomt
       legt Gij het lied in onze mond:
       Amen. Halleluja!

Glorialied: Lied

Gebed bij de opening van de Schriften

De Thora: Exodus 2:23-3:15 [NBV21]

Psalm 105:10

Psalm 146c:3

Verkondiging

Antwoordlied: Lied 675

Dienst van gebeden en gaven

Afsluiting:Lied 443[Uit Weerklank]

1 (mel.1)

Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim
Uw naam is 'Ik ben' en 'Ik zal er zijn'

2 (mel.1)

Een boog in de wolken als teken van trouw
Staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet
Ben ik bij U veilig, U die mij ziet

4 (mel.2)

'Ik ben die Ik ben' is uw eeuwige naam
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij
Uw naam is 'Ik ben', en 'Ik zal er zijn'

5 (mel.1)

O Naam aller namen, aan U alle eer
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer
Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn

6 (mel.2)

'Ik ben die Ik ben' is uw eeuwige naam
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij
Uw naam is 'Ik ben', en 'Ik zal er zijn'

Uw naam is 'Ik ben', en 'Ik zal er zijn'

Wegzending & Zegen