ALLE artikelen

Orgelspel

Welkom en mededelingen

Aanvangslied: 'O God, nu wij hier samenkomen'    Zingenderwijs 111
                        melodie: lied 248

O God, nu wij hier samenkomen
op deze dag, in deze kerk,
laat nu uw Geest ons binnenstromen.
God, open ons hart en maak ons sterk.

Opdat de woorden die wij horen,
opdat de taal die wij verstaan,
veel dieper gaat dan onze oren
en in ons hart zal binnengaan.

Laat hier en nu en straks en morgen
uw Geest ons leiden tot de daad,
zodat uw woord ervoor zal zorgen
dat U uw wereld nooit verlaat.

Want door uw woord en Geest en zegen
zijn wij gemeente in uw Naam,
wijs dus aan ons de goede wegen
door woord en Geest in Jezus' naam.

Bemoediging en drempelgebedZingen:  
Psalm 98     - Nieuwe Psalmberijming  - 2021

Zing voor de HEER, om Hem te eren,
want Hij heeft wonderen verricht.
Hij wist met kracht te triomferen;
zijn recht kwam stralend aan het licht.
Hij wilde zich in liefde buigen
naar Israël, dat met Hem leeft.
De hele wereld is getuige:
Hij is het die verlossing geeft.

Juich, aarde, om de Heer te prijzen.
Speel op je harp, bazuin het uit.
Laat je trompet Hem eer bewijzen.
Zeeën en aarde, jubel luid!
Laat alle bergen vrolijk zingen;
rivieren, klap bij het refrein.
De Heer komt ons met recht omringen.
Zijn oordeel zal rechtvaardig zijn.

Kyrie

Hoor ons als wij zingend tot u bidden …

Gloria : Lied 705 : 1, 3, 4

Schriftlezing: naar Genesis 18 en 19

Zingen: Lied 834 : 1

Schriftlezing: vervolg

Zingen: Lied 834 : 2

Schriftlezing: vervolg

Zingen: Lied 834 : 3


Meditatie

Orgelspel

Zingen: Lied 413

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader

Zingen: Lied 864 : 1, 2, 5

Wegzending en zegen

Gem.: 3x amen