Intochtslied Psalm 92: 1 en 2 uit de nieuwe berijming

1. Goed is het U te danken,
uw naam te prijzen, HEER,
te zingen tot uw eer
bij harp- en citerklanken.
Goed is het in de morgen
te spreken van uw macht.
Goed is het in de nacht
te danken voor uw zorgen.

2. U maakt mij opgetogen;
ik juich om wat U doet.
Wat U verricht is goed;
blij zal ik U verhogen.
Hoe groot zijn, HEER, uw werken;
uw wijsheid kent geen maat.
Een dwaas is niet in staat
daar iets van op te merken.

Stil moment

Votum en groet

Psalm 92: 5 uit de nieuwe berijming

5. Rechtvaardigen floreren
als palmen in de zon,
zoals op Libanon
de ceders imponeren.
Ze staan gericht naar boven,
geworteld op Gods plein –
de plaats waar God wil zijn,
de plek om Hem te loven.

Kyrie

Gloria Lied 146a: 1 en 3

Gebed om Gods Geest

Lezing uit de Schriften Prediker 2: 1-11

Lied 827: 1 en 2

Lezing uit de Evangeliën Marcus 8: 1-9

Psalm 133

Verkondiging

Lied 974: 1 en 2

Gebed, stil gebed, Onze Vader

Lied 864: 1, 2 en 5

            Zegen