ALLE artikelen

Aansteken kaarsen

Intochtslied:Psalm 149:1,3 (Halleluja laat opgetogen)

Stil Gebed

Bemoediging en Groet

Kyriëgebed.

lofprijzing:Psalm 103A:1,4 (Looft nu mijn ziel de Here)

Zondagsgebed

Schriftlezing:Marcus 7:31-37

Lied 534 (Hij die de blinden weer liet zien)

Schriftlezing:Jesaja 35

Lied 608 (De steppe zal bloeien)

Prediking

Lied 630:1,2,3 (Sta op een morgen ongedacht)

Danken en Voorbeden

Stil Gebed

Onze Vader

Lied 538:1,4 (Een mens te zijn op aarde

Zegen

allen:Lied 431C Amen,amen,amen.