ALLE artikelen

Psalm 146: 1,3                   

Bemoediging en groet

Psalm 146: 5 uit De Nieuwe Psalmberijming

5
Hij beschermt de vluchtelingen,
heeft wie eerlijk leven lief.
Weduwen zien zegeningen,
wezen geeft Hij perspectief.
Maar de levensweg loopt dood
van wie doen wat Hij verbood.

Kyriëgebed

Psalm 146: 6 uit De Nieuwe Psalmberijming (mel. Ld 446 uit Joh. de Heer)

6
Eeuwig zal de Heer regeren,
alle generaties door.
Sion, kom je koning eren;
vorstelijk gaat Hij ons voor.
Geef je vrolijkheid een stem;
halleluja – zing voor Hem!

Gebed om Gods Geest

Lied 925  https://www.youtube.com/watch?v=iznylhg-MwE

Lezing: Deut. 10: 12-21

Lied 538: 1,4

Lezing: Marcus 7: 1-23

Lied 722

Overweging

Lied 723

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vadergebed

Herinnering aan de collecte

Lied 425

Zegen