ALLE artikelen

Orgelspel

Woord van welkom / Mededelingen

Ontsteking van de kaarsen

Intochtslied: Lied 98: 1, 2, 3        

Stil gebed

Aanvangswoord en Begroeting

Inleiding  

Gebed om de nood van de wereld

en ontferming van God

Zingen:  Lied 86: 1, 2, 4   

Leefregelaandachtsmoment

Zingen: Lied 834: 1, 2, 3

Gebed om begrip rondom Gods Woord

Schriftlezing : Spreuken 13: 1 – 17 (NBV)

Zingen:  Lied 975: 1, 2, 3  

Overdenking        

Zingen:  Lied 995: 1, 2   

Dankgebed met voorbeden

Vermelding inzamelingsdoelen

Slotlied:  Lied 704: 1, 2. 3          

Zegen    3 x Amen

Orgelspel

Koffie  thee