ALLE artikelen

Orgelspel
Welkom en mededelingen
Aanvangslied: Lied 971

Bemoediging en drempelgebed
Zingen:  Lied 118 : 1, 8, 9

Kyrie
Hoor ons als wij zingend tot u bidden …

Gloria : Lied 150 a

Schriftlezing: Jozua 4 : 1 – 9
Zingen: Lied 912 : 1, 2
Meditatie
Orgelspel
Zingen: De Heer beschut wie bij Hem schuilen

De Heer beschut wie bij Hem schuilen,
Hij is een rots, een zon, een schild,
een schouder om op uit te huilen,
een stem die wind en water stilt.

De goede grond van ons vertrouwen,
een vast en veilig fundament,
waarop de hoop een huis kan bouwen -
gezegend wie die schuilplaats kent!

Wie weet wat ons de tijd zal leren -
hoe zal ons leven verder gaan;
op alle paden leeuwen, beren?
Vlak voor u zal de herder staan!

Houd moed! Al gaat door duizend kuilen
uw pad niet zó als gij het wilt,
de Heer beschut wie bij Hem schuilen,
Hij is uw rots, uw zon, uw schild.

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader
Stil gebed

Zingen: Lied 413 : 1, 2
Wegzending en zegen

Gem.: 3x amen