ALLE artikelen

Orgelspel

Welkom en mededelingen

Aanvangslied: Lied 314

Bemoediging en drempelgebed

Zingen:  Psalm 84 : 1, 3, 6

Kyrie

Hoor ons als wij zingend tot u bidden …

Gloria : Lied 117 a

Schriftlezing: Deuteronomium 30 : 11 - 20

Zingen: Lied 119 a : 1, 2, 4

Schriftlezing: Lucas 14 : 25 - 33

Zingen: Lied 313 : 1, 2Meditatie

Orgelspel

Zingen: Lied 835 : 1, 2, 4

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader

Zingen: Lied 15: 1, 2 en 3    - (uit: Liefste lied van overzee)
                                                     (Sytze de Vries)

2. Ga maar gerust, want Ik zal met je meegaan.
Ik ben de zon, waarvoor het donker knielt.
Ik ben de groet, waarmee ook jij kunt opstaan.
Ik ben de hoop, dat zaad diep in je ziel.
Ik ben het lied, dat fluistert in de bomen.
Ik ben de dag, die schemert in je droom.

3. Ga maar gerust, want Ik zal met je meegaan.
Ik ben de liefde, die een mens je schenkt.
Ik ben de hoogste toon die jij kunt aanslaan.
Ik ben de verte, die verlangend wenkt.
En, kom je thuis, de laatste mist verdwenen,
ben Ik de hand, die al je tranen wist.

Wegzending en zegen

Gemeente: 3x amen

Ontmoeting   - koffie en thee