ALLE artikelen

Thema :  ”Mag ik dan bij jou?”

Orgelspel
Muziek uit Oekraïne   - Oekraïens koor Loubistok  dl. 2

Welkom en mededelingen                 

Aanvangslied: lied 23 C : 1, 2, 3, 5 

Bemoediging en drempelgebed

Zingen: lied 221

Kyrie : Litany of peace                 - Kiev chamber choir    
                               
Gloria:
lied 117D: Laudate omnes gentes   2x Ned.  / 2x Latijn

Schriftlezing: Mattheus 25 : 31 t/m 40

Zingen
:         lied  1005 : Zoekend naar licht

Woord ter overweging

Stilte

Muziek / lied : “Mag ik dan bij jou?”

Powerpointpresentatie

Gebeden:  afgesloten met  “Onze vader”   - Oekraïens    - met beelden van de zandtovenaar.

Wegzending en zegen Bijv. “de Heer zij voor u…, de Heer zij achter u…

Zingen: lied: 416: Ga met God en hij zal met je zijn


Koffie met koekraïne    - 2 foto’s met uitleg over de koekjesfabriek van Anastasia Antipoova
Wenskaarten in Oekraïens     - 1 per huisadres als bemoediging voor de Oekraïnse vluchtelingen

Verzoek om in stilte de kerk te verlaten onder het horen van  “Dona nobis pacem”