Richtlijnen m.b.t. Covid-19

Kerken op zondag (na 18 februari)

Op dinsdag 15 februari was er weer een persconferentie van onze regering over de corona maatregelen. Minister Ernst Kuipers deelde in dat persmoment mede, dat er een eind zal komen aan alle beperkingen die Nederland, en de rest van de wereld, al zo lang in zijn greep houdt. Het opheffen van beperkingen was met name gericht op de horeca, theaters en musea. In een aantal stappen gaan we weer terug naar normaal. De eerste versoepeling gaat in op vrijdag 18 februari. Zo zijn er met ingang van die dag, geen mondkapjes meer verplicht en is ook de anderhalve meter verleden tijd.

Als kerk hebben we ons uit solidariteit, altijd geconformeerd aan de regels, zoals die ook voor de horeca, theaters en musea gelden. Nu voor hun deze regels niet meer van kracht zijn, houdt dit voor ons ook in dat, we met ingang van zondag 20 februari weer als vanouds kunnen kerken.

Toch zijn er nog wel wat zorgen; het aantal besmettingen is nog steeds ongekend hoog.

Hoewel de plicht tot het dragen van een mondmasker is vervallen, is het aan eenieder of hij/ zij zich daar ook goed bij voelt. Datzelfde geldt voor het afstand houden. De anderhalve meter is een advies geworden. Het is aan u, hoe u daar inhoud aan wilt geven.


Voor PG Sleen houdt dit in:

U hebt GEEN kerkbriefje meer nodig.

U HOEFT bij binnenkomst geen mondkapje meer te dragen.

U MAG als vanouds naast elkaar zitten.

U MAG weer volop zingen.

Voorlopig nog geen koffiedrinken na afloop.