ALLE artikelen

Uitnodiging voor een extra Gemeente vergadering

Yes, de beroepingscommissie is er uit!

Unaniem en met enthousiasme willen zij de dominee die zij hebben geselecteerd aan ons voorstellen.

Ze zijn niet over een nacht ijs gegaan en denken dat hun kandidaat prima past in onze gemeente en bij de beleidskeuzes die we als gemeente hebben gemaakt.

De kerkenraad is al geïnformeerd op 26 september en staat ook unaniem achter deze voordracht. Nu wordt het tijd u als gemeente hierin te kennen en te horen.

Daarom wordt u allen uitgenodigd voor een gemeentevergadering, direct aansluitend aan de dienst van zondag 7 oktober.

De beroepingscommissie zal dan verslag uitbrengen, iets vertellen over de gevolgde procedure en de kandidaat zo goed mogelijk voor ons in beeld brengen.

Natuurlijk is er alle gelegenheid voor het stellen van vragen.

Direct na deze gemeentevergadering komt de kerkenraad bij elkaar om officieel het besluit te nemen over het al dan niet beroepen van deze predikant.

Allen zeer welkom, ook als u niet naar de kerk komt.

Aanvang 11.30 uur in de Ontmoetingskerk!