ALLE artikelen

Elf november is de dag, dat mijn lichtje branden mag. En daar hoort een lied bij.

In de zang/morgendienst op deze elfde november hebben we hele verschillende liederen gezongen. De Openhuis Dienstcommissie had ons, als gemeenteleden, gevraagd welk lied ons na aan het hart ligt. Een plaat met een verhaal was het thema. Welke plaat, cd of welk lied wil jij laten horen?
Veel gemeenteleden hebben gereageerd op deze oproep.
Bert Vastenburg opende de dienst. Daarna leidde DJ Naber ons door de dienst. Ieder, die een lied had aangedragen, kreeg de kans te verwoorden wat dit lied met haar/hem doet.

We hoorden liederen van weleer en liederen van deze tijd. Van Johannes de Heer tot U2 en Sting tot een liedje voor het slapengaan.
We zongen uit volle borst mee of we luisterden en lazen op de beamer de tekst van het lied. Engelse teksten met daarnaast de Nederlandse vertaling. O, gaat het daar over?
Liederen, die we op de radio horen en waarvan we de tekst niet kennen, gingen opeens leven. Wat een mooie woorden!
Woorden, die oproepen tot liefde voor je naasten.
Woorden, die vertellen van hoop en geloof.
Woorden, die een droom verbeelden.

Ontroerend was het. Zo mooi om te horen wat muziek met je kan doen. Het brengt vreugde, maar ook in verdriet kan muziek veel betekenen.
Het schept verbondenheid om te horen wat mensen beroert. Want muziek doet iets met je.
Ouderen hoorden wat jongeren beweegt. Jongeren hoorden wat ouderen beroert. We waren als gemeente één in gezang en geloof.

Frans en Renate Breukelman met trompet en cornet speelden aan het eind van de dienst samen met Karin Heling, orgel en piano, U zij de Glorie. De musici gingen helemaal los en de gemeente nam dat over. Dit loflied, met overtuiging gezongen uit volle borst, was een prachtige afsluiting van een prachtige dienst.

Het is duidelijk: Dit willen we vaker!!