ALLE artikelen

OHD commissie nog in een roes.

Als Openhuisdienst commissie organiseren we 4 keer per jaar een kerkdienst.

Mede om mensen die niet (meer) naar de zondagsdienst komen een laagdrempelige dienst aan te bieden.

We vergaderen gemiddeld 1x per maand en proberen een aansprekend en actueel thema te gebruiken.

Vol enthousiasme bereiden we een dienst voor en hopen dat het de gemeente ook aanspreekt en dat de mensen er iets aan hebben.

Regelmatig krijgen we na een dienst enkele complimenten over het verloop van de dienst en dat doet ons goed.

MAAR TOEN WERD HET 11 NOVEMBER 2018!!  

We hadden bedacht dat de mensen maar eens een lied mochten aanvragen en dan in de dienst mochten vertellen waarom ze juist dat lied wilden horen.

Het thema werd DE PLAAT EN ZIJN VERHAAL.

Wat een ontzettend mooie dienst werd het en wat een mooie en lieve woorden na afloop.

We zijn een week verder en leven nog in een roes.

Natuurlijk willen we de gemeente bedanken maar ook Karin die, net als in de meeste openhuisdiensten, ons muzikaal heeft begeleid als ook Bert en Frans en Renate.

We zullen zeker vaker PLAAT EN ZIJN VERHAAL dienst organiseren.

Bedankt allemaal namens de openhuisdienstcommissie,

Jakob, Petra, Sandra, Annet en Arjan.