ALLE artikelen

De kerkenraad van de Protestantse Gemeente Sleen nodigt u hierbij van harte uit voor de feestelijke eredienst waarin

                                 Ds. Jitse Scheffer

aan onze gemeente verbonden wordt en intrede zal doen.

De dienst wordt gehouden op zondag 20 januari 2019 in de Ontmoetingskerk, de Koepen 1a te Sleen om 10.30 uur .

Voorgangers in deze dienst zijn ds. J. Hermes en ds. J. F. Scheffer.

Na afloop van de dienst is er een feestelijke bijeenkomst in de Dorpskerk.

Hier is ook de gelegenheid om Jitse, zijn vrouw Gerda en hun dochter Nynke welkom te heten in onze gemeente.

Daar kunnen ook toespraken worden gehouden.

Indien u het woord wenst te voeren, dan kunt u dat doorgeven aan de scriba.

                                                                       ***  

        

Wij hopen u op zondag 20 januari 2019 vanaf 10.00 uur te begroeten in de Ontmoetingskerk, waar u vooraf aan de dienst een kop koffie of thee zal worden aangeboden.

Namens de kerkenraad van de Protestantse Gemeente Sleen

Dhr. B. Vastenburg,  preses

Dhr. J. Nooitgedagt,  scriba