Met een lege stoel een kind omarmen

Vijf jaar is de limit!

Wetenschappelijk is vastgesteld dat kinderen ernstige, blijvende schade oplopen als ze na een verblijf van 5 jaar nog worden uitgezet naar een ander land, of weggezonden als ze hier geboren zijn.

De politiek heeft dit eerder ook al erkend en bekrachtigd; in 2012 is daarom door het kabinet en de Tweede Kamer een kinderpardon ingesteld voor de zaken waarin het binnen 5 jaar niet is gelukt tot een oplossing te komen; deze gewortelde kinderen en het bijbehorende gezin krijgen daarom een verblijfsstatus: het zogeheten kinderpardon.

Recht onthouden

Door de wijze waarop deze regeling nu wordt uitgevoerd

wordt geen recht gedaan aan gewortelde kinderen: slechts een enkele aanvraag wordt toegekend. Scholen, kerken, kinder- en mensenrechtenorganisaties, bekende en onbekende Nederlanders maken zich grote zorgen.

De Raad van Kerken in Nederland stuurde op 5 december een brief aan minister-president Rutte en staatssecretaris van Justitie & Veiligheid Harbers, waarin met klem wordt gevraagd om een zorgvuldige, adequate en snelle toepassing van de Kinderpardon-regeling zoals het Parlement die oorspronkelijk heeft bedoeld. Nederland heeft de rechten van het kind ondertekend en zou zich daaraan moeten houden!

Een kwart miljoen mensen hebben een oproep aan het kabinet ondertekend en in 134 gemeenteraden waaronder die van Coevorden is een kinderpardon-motie aangenomen. Al in 2014 tekenden 312 burgemeesters een soortgelijke petitie.

Een lege stoel voor een kind

Als protestantse kerken in Nederland willen we blijk geven van betrokkenheid bij deze kinderen. Daarom staan zondag in onze en tal van andere kerken een paar lege stoelen, met daarop kinderspeelgoed als zichtbaar teken dat op die stoel een van de kinderen had moeten zitten die nu niet voor het kinderpardon in aanmerking komen.

Wij hebben zondag in de Ontmoetingskerk vijf stoelen neergezet als symbool voor de vijf leden van het gezin Tamrazyan, dat op dit moment verblijft in kerkasiel in de Bethelkapel in Den Haag. Zij staan op hun beurt symbool voor de 400 kinderen en hun gezinnen die het kinderpardon zouden moeten ontvangen. In de voorbeden zullen we zondag ook bij hen; hun ouders en bij alle betrokkenen stil staan.

Voor meer informatie:

https://www.inlia.nl/nl/nieuws/945/raad-van-kerken-roept-kabinet-op-tot-zorgvuldige-uitvoering-kinderpardon     of

https://www.inlia.nl/nl/nieuws/947/uitzetting-van-gewortelde-kinderen-is-wetenschappelijk-onverantwoord