ALLE artikelen

Het zal u niet ontgaan zijn dat deze week de nederlandse vertaling van de Nashville verklaring is uitgekomen, ondertekend door 250 voorgangers in de orthodoxe kerken van ons land. Er is veel beroering over ontstaan, felle debatten, er werden oordelen en vooroordelen uitgesproken en de toon was veelal grimmig. Verdrietig allemaal. Het is verdrietig dat mensen met een andere geaardheid zich afgewezen en buitengesloten voelen worden in de kerk. Dat hen gezegd wordt dat zij niet zomaar mogen zijn die ze zijn en zo ook mogen delen in Gods liefde

voor mensen. Het is ook verdrietig dat mensen het gevoel hebben dat zij in deze samenleving niet meer voor hun wijze van geloof en bijbeluitleg mogen uitkomen. Het is verdrietig dat mensen elkaar niet meer weten te vinden in ontmoeting en gesprek; dat de verbinding tussen mensen zoek raakt en de samenleving steeds meer polariseert. Het meest verdrietige is misschien wel dat dit alles gebeurde rondom het allermooiste wat ons mensen gegeven is: de Liefde.

Zondag zullen we –met veel andere kerken in ons land- een speciaal lied zingen over de Liefde. Om daarmee hen die zich deze week gekwetst en afgewezen hebben gevoeld een hart onder de riem te steken. Hen te laten weten dat naar ons begrip God niemand afwijst en dat in onze gemeente iedereen welkom is van welke geaardheid en overtuiging dan ook. En ook om onszelf en elkaar aan te moedigen de Liefde hoog te houden. Want van alles…de meeste daarvan is de Liefde!

We zingen het lied zondag als slotlied op de melodie van lied 791. De tekst is van Ds Sytze de Vries.

 1. Ongestraft mag liefde bloeien,
  vrijuit zoeken naar de zon.
  Liefdes loop verdraagt geen boeien:
  laat haar stromen als een bron!
 2. Laat de liefde maar gebeuren
  als een wonder van het licht,
  als een regenboog vol kleuren
  door de hemel zelf gesticht.

  3.Niemand houdt de liefde tegen
  waar zij langs de straten gaat.
  Wie met liefde is gezegend,
  koestert wie om liefde gaat.
 3. God verhoede dat er iemand
  in de liefde wordt gekrenkt.
  Ware liefde oordeelt niemand,
  maar aanvaardt haar als geschenk.

  5. Liefde vraagt ons om ontferming
  tegen wie haar vlammen dooft.
  Wie haar rechten wil beschermen
  vindt in liefde zelf geloof.
 4. Wie voor liefde is geschapen
  vreest ook niet bij tegenwind.
  Liefde is het hemels wapen
  dat de angsten overwint.

  7. Leg de liefde niet aan banden,
  gun haar gang de vrije loop.
  Geef haar bloemen nooit uit handen,
  want haar vrucht is onze hoop!
 5. Ongestraft mag liefde bloeien,
  vrijuit zoeken naar de zon.
  liefdes loop verdraagt geen boeien,
  laat haar stromen als een bron!