ALLE artikelen

Zondagmorgen 20 januari begon de dienst om 10 uur in de Ontmoetingskerk met een samenkomst met koffie en thee.

Om half 11 begon de intrede dienst, na een woord van welkom door de voorzitter van de kerkenraad dhr. Bert Vastenburg ging ds. Jan Hermes voor in de dienst en werd Jitse bevestigd als nieuwe predikant van Sleen.

      

Muzikale medewerking werd verleend door zanggroep Vocation en op het orgel speelde Karin Heeling.

De kinderen van de kindernevendienst boden het echtpaar Scheffer een traditionele lekkernij aan: knieperties (door hen vanmorgen zelf in de kerk gebakken) samen met het recept van de knieperties en een schort met hun namen erop.

Na de dienst was er in de Dorpskerk voor iedereen een hapje en een drankje en was er gelegenheid om Jitse en Gerda de hand te schudden.

De beroepingscommissie werd ontslagen van hun functie en bedankt met een roos.

Na de toespraken was er voor de genodigden in Ons Centrum nog een broodmaaltijd.

Jitse en Gerda:      Welkom in Sleen.