Kennismaking met christelijke meditatie

In deze 40-dagen tijd waarbij o.a. bezinning centraal staat, organiseert de commissie Ontmoeting & Inspiratie van de Protestantse Gemeente Sleen op woensdag 27 maart opnieuw een avond. Het programma is mede gekozen in aansluiting op de vorig jaar aansprekende en zeer goed bezochte avond rondom het thema ‘Stilte’ van Mirjam van der Vegt. We heten iedereen van harte welkom op deze avond met het thema ‘Kennismaking met christelijke meditatie’ door Gert Wybe van der Werff.

Locatie: Ons Centrum - Brink 7 - 7841 CE te SLEEN

Aanvang: 20.00 uur.

“We leven in een hectische samenleving. We zoeken naar rust en

balans. We leven in een tijd van de oppervlakte en uiterlijke schijn. We zoeken naar diepgang en authenticiteit. We leven in een tijd van individualisme. We zoeken naar spirituele verbondenheid. Meditatie kan daarbij helpen…”

Zo begint de informatiefolder van Vacare, het platform voor meditatief leven in de Protestantse Kerk in Nederland. Steeds meer mensen voelen de behoefte te midden van het moderne leven, dat ons eindeloos veel keuzemogelijkheden biedt, een ankerpunt te vinden om de eigen “eenheid” niet te verliezen. Spirituele centra, welness centra, mindfulness trainingen die zowel in de gezondheidszorg als in het bedrijfsleven opgang maken, spelen daarop in. Op het terrein van godsdienst en levensbeschouwing associëren velen meditatie eerder met (Zen-)Boedhisme of een andere oosterse godsdienst dan met het christelijk geloof. Toch bestaan er zeker vormen van christelijke meditatie, die eeuwenlang een verscholen bestaan hebben geleid en waarvan de kracht en de helende werking nu worden herontdekt.

Op deze avond houdt de spreker een inleiding over de achtergrond van christelijke meditatie en worden diverse vormen toegelicht. Tevens leidt hij een meditatieoefening zodat aanwezigen kunnen ervaren wat het is en wat het kan betekenen. In het gesprek erna is ruimte voor uitwisseling en de beantwoording van vragen.

Gert Wybe van der Werff is predikant in Bovensmilde en geeft daar al meerdere jaren cursussen meditatie en begeleidt een meditatiegroep.