ALLE artikelen

De dorpspomp van Sleen

Ehhhh …

Hebben we het dan over de pomp op de Brink?

Welke?

De Dorpskerk is namelijk ook een pomp.

Een plaats om te putten:

nieuwe kracht.

Zoals we dat ook doen in de Ontmoetingskerk aan de Koepen.

De Protestantse Gemeente van Sleen wil dorpspomp zijn.

Tankstation.

Een plaats waar je kunt bijtanken.

Het is zo dat we ons nog mogen verheugen in een volle kerk.

Maar we kunnen het ook omdraaien.

We hebben een ‘volle kerk’ én een ‘kerk vol’ … :

een kerk vol goede ideeën :

over kerk zijn ‘anders dan gewoon / gewend’.

We koesteren de verbondenheid met allen

die op zondagsochtend de kerk zoeken.

Geweldig!

Maar er zijn ook mensen / dorpsbewoners

die op een andere manier, op andere tijden en op andere plaatsen

willen bijtanken.

Om geloof te putten, kracht, moed, inspiratie, hoop.

Langs gebaande en ongebaande wegen

willen we het begrip ‘kerk’ inkleuren,

zó … dat het ‘smaakt’ naar meer.

We gaan er samen over nadenken

hoe we kerk kunnen zijn

IN Sleen, VOOR Sleen, MET Sleen.

Met elkaar, overal, alle dagen van de week.

Goede ideeën die opwellen, gaan we delen:

zondag 26 mei van 16.30 - 18.00

bij Martin de Ruiter, Middelesweg 3, Noord Sleen.

Daarna steken we de barbecue aan.

Graag drinken en wat vlees en / of salade voor de barbecue meenemen.

Met nadruk wordt de leeftijdsgroep 30 - 50 jr. uitgenodigd

maar vanzelfsprekend is ieder welkom

die ‘in - put’ wil leveren.

Opgave kan

bij Inge van der Leij, Martin de Ruiter, Erik Bos, Erika van der Laan en / of ds. Jitse Scheffer

Van harte welkom!!!!!!!!!!!!