ALLE artikelen

Op initiatief van de 30-50 werkgroep is zondag 26 mei een groep van 21 mensen bij elkaar geweest om na te denken over de toekomst van onze gemeente en de plek van de kerk in Sleen.

De groep bestond het grootste gedeelte uit mensen in de leeftijd van 30 tot 60 jaar en de werkgroep was erg blij dat ze in de gelegenheid waren deze middag aan tafel aan te schuiven en met elkaar in gesprek te gaan. In de tuin van Martin de Ruiter konden de kinderen zich uitleven op de trampoline en zijn we aan de slag gegaan met de vraag ‘hoe ziet jouw kerk eruit in de toekomst’. Het gesprek kwam goed op gang, we hebben naar elkaar geluisterd en elkaar vragen gesteld. Als afsluiting hebben we gezellig samen gegeten met kok Jan de Ruiter aan de BBQ. De werkgroep heeft alle informatie verzameld en gaat hier weer mee verder. We gaan op korte termijn ook kijken wat er in andere kerken al is opgezet, en wat er bij onze gemeente en Sleen zou passen. We hoeven tenslotte niet opnieuw het wiel uit te vinden en in het land zijn er al hele mooie initiatieven opgezet.

De naam van de commissie gaan we ook veranderen, want we zijn er al snel achter gekomen dat als je praat over de toekomst van de leeftijdsgroep 30-50 jaar, je het ook hebt ook over de kinderen, de jeugd en de opa’s en oma’s van de jeugd. Kortom….

Iedereen die aanwezig was nogmaals bedankt voor de inzet en gezelligheid.

We laten snel weer iets van ons horen.

Namens de werkgroep, Inge van der Leij