In de OpenHuisDienst van 22 september komt Aart van den Berg om half 11 in de Ontmoetingskerk.

Voor de dienst is er vanaf 10 uur koffie of thee met wat lekkers.

Ooit Adam willen ontmoeten? Of Noach? Of Mozes? Of Ruth? Zondag 22 september is het zover.

Tien Bijbelse personages zullen tot leven komen en hun gedachten uitspreken tijdens een dilemma in hun leven.

Wat denkt Adam, vlak nadat hij geschapen is?

Hoe bepaalt Noach wie er mee mag op zijn ark?

Wellicht dat Maria, vlak na het bezoek van de engel, ook het woord tot u wilt richten.

Of Job, vlak voordat hij denkt te sterven.

Misschien besluit Jezus een nieuwe Bergrede voor te dragen. Het is altijd weer een verrassing wie er acte de présence geven.

Aart van den Berg brengt de personages in gedichten tot leven, ondersteund op piano door zijn zoon, Nik van den Berg.