ALLE artikelen

Preek van de Leek in Sleen

Op zondag 27 oktober zal in de Protestantse Gemeente Sleen voor het eerst een “Preek van de Leek” gehouden worden.

De gedachte achter de Preek van de Leek is dat de Bijbel niet alleen van de kerk is, maar van iedereen.

Ieder – wie ook – kan erdoor geraakt en geïnspireerd worden.

Je hoeft geen dominee te zijn om te preken of een inspirerend verhaal te houden.

In de Preek van de Leek verbindt een leek zijn / haar passie met een Bijbelverhaal binnen het kader van een vrij vormgegeven kerkdienst.

De ‘leken’ zijn niet gekozen om hun geloofsovertuiging of kerkelijkheid, maar omdat ze iets te melden hebben.

De spits wordt afgebeten door de burgervader van Sleen: burgemeester Bert Bouwmeester (gem. Coevorden) zal vanuit het Bijbelboek Genesis spreken / preken over ‘Rentmeesterschap’.

Tijdens de dienst zal hij ook vertellen waarvoor hij graag een collecte wil houden.

Allen van harte uitgenodigd.

Aanvang van de viering: 16.00 uur

Plaats: Ontmoetingskerk, de Koepen 1, Sleen.

Na afloop drinken we een glas wijn / fris.