ALLE artikelen

Sleen, 20 oktober 2019

Beste leden van onze gemeente,

Zoals u allen weet is onze kerkelijk werker Erika van der Laan getrouwd en is ze met Peter, haar man elders gaan wonen. Op zondag 3 november gaan we afscheid van haar nemen in en na de kerkdienst.

Ofschoon we wisten dat haar dienstverband voor een beperkt aantal jaren zou zijn, kwam dit afscheid toch eerder dan verwacht. Ook eerder dan financieel noodzakelijk is. Op de wat langere duur zullen we door de vergrijzing en vermindering van het ledenaantal terug moeten in onze bestedingen. Maar voor de komende drie a vier jaar is er nog wel met wat afbouw de ruimte die nodig was om Erika van te kunnen betalen. Het is dus nu een vraag wat we met die vrijkomende ruimte gaan doen.

De kerkenraad besloot om eerst te gaan praten met het jeugdwerk in onze gemeente omdat Erika daar veel van haar tijd (totaal 15 uur per week) aan besteedde. Ook werd er gesproken met de predikant, met Erika en met de werkgroep 30-50. Uit al deze gesprekken kwam naar voren dat om het huidige jeugdwerk in gang te houden er geen nieuwe beroepskracht noodzakelijk is. We zijn een vitale maar grijze gemeente en veel jeugd is en komt er niet meer, iets waar ook een kerkelijk werker niet veel aan kan veranderen.

De kerkenraad nam voorlopig deze conclusie over en binnen

de kortste keren kwamen er zaken op tafel waar we dan werk van zouden kunnen maken en ons geld aan kunnen besteden. Maar uiteindelijk bedachten we om u allen in de gelegenheid te stellen om hierin met ons mee te denken en daarna pas als kerkenraad een weloverwogen en gedragen besluit te nemen.

Op de achterzijde van deze brief vindt u een kort lijstje van zaken waarover binnen de kerkenraad wordt gedacht. Als daar iets bij staat wat ook uw hart heeft, kunt u dat door het invullen van het rondje kenbaar maken.  Maar wellicht heeft u nog een veel beter idee of zelfs ideeën. Die kunt u dan op het stippellijntje noteren. Uw ingevulde ‘’Meedenklijst’’ kunt u terugsturen tot en met zondag 1 december per post of per mail naar de scriba of deponeren in de brievenbus van de Ontmoetingskerk of Pastorie. De brief komt digitaal op de site te staan : www.pgsleen.nl.

U mag uw naam eronder zetten, het hoeft niet.

Na de kerkenraad van 11 december zullen we u laten weten wat de uitkomsten van deze inventarisatie van wensen en ideeën heeft opgeleverd en waartoe de kerkenraad uiteindelijk heeft besloten.   

    

Bij voorbaat is duidelijk dat het budget maar beperkt is en we dus vast niet alle gedachten en plannen kunnen realiseren. Maar het is wel fantastisch dat we ons deze vraag kunnen stellen en met z’n allen kunnen meedenken over wat ons gemeente binnen de bestaande mogelijkheden het meest zou verrijken.  

Met hartelijke groet,                     

De Kerkenraad van PG Sleen

 

 
 

Meedenk lijst

 

 

Nu er na het vroege vertrek van onze kerkelijk werker een (afnemend) bedrag aan geld vrij komt voor een periode van drie a vier jaar, gaan

O            (1 persoon)  mijn gedachten voor wat betreft de besteding daarvan uit naar :

O            (2 personen) onze gedachten voor wat  betreft de besteding daarvan uit naar :

O            (meer dan 2 nl…personen) onze gedachten voor wat betreft de besteding daarvan uit naar :

O            het maken van een stilte en gedachtenis plek in de Dorpskerk  waar iedereen elke dag en elk uur terecht kan voor een moment van stilte, bezinning, gebed, gedenken

O            het vergroenen van onze kerkelijke gebouwen door onder andere de aanleg van zonnepanelen op daarvoor geschikte daken; ledverlichting in de kerken etc.

O            het laten bouwen en onderhouden van een nieuwe website van onze gemeente

O            het herinrichten van de dorpskerk met het oog op de vieringen (meer kleur, meer zicht op elkaar, ander licht etc )

O            het sparen van extra geld voor slechtere tijden in de toekomst

O            het aantrekken van een parttime cantor/organist    

O            het geld vrijhouden voor de mogelijkheid naar behoefte af en toe een beroepskracht in te huren die de gemeente kan inspireren en ondersteunen in het opzetten van nieuwe projecten, gericht op kerkzijn in de toekomst

O            ………………………………………………………………………………………………..

O            ………………………………………………………………………………………………….

       
 

Ingevuld door :

………………………………………………………………

Tel :………………………………………………………………..

(niet verplicht)

 
   

Terugbezorgen per post, mail of anders naar

J. Nooitgedagt, scriba

De Hoek 11

7843 PK Erm

Mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Of in de brievenbus van de Ontmoetingskerk of Pastorie.

Voor of op zondag 1 december 2019