ALLE artikelen

Ons college is er trots op dat de Dorpskerk is geschilderd, dat er nieuwe vloerbedekking is gelegd en dat het monumentale orgel het noodzakelijke groot onderhoud heeft gehad, o.a. mede door financiƫle steun van de Stichting Behoud Monumentale Kerk Sleen en de Warming Stichting..
Wij willen dit graag aan iedereen laten zien. Het orgel zal dan ook worden bespeeld.

Iedereen wordt zaterdag 14 maart a.s. vanaf 14.00 uur in de gelegenheid gesteld dit te bewonderen. Na afloop is er gelegenheid voor het drinken van een kop koffie of thee in Ons Centrum.


Het college van Kerkrentmeesters.