ALLE artikelen

Zondag 15 maart: Geen kerkdienst. Geen Lös Hoes.

De overheid heeft bepaald dat alle bijeenkomsten van 100 mensen en meer geen doorgang mogen vinden. We hebben het voor alle zekerheid nagevraagd maar daar vallen ook kerkdiensten onder.

Ook vanuit de PKN in Utrecht wordt geadviseerd om vanwege de mogelijkheid van verspreiding van het Corona virus zondag geen kerkdiensten te beleggen. Op grond daarvan heeft het moderamen van de kerkenraad (het dagelijks bestuur) besloten dat a.s. zondag de kerk dicht blijft zowel voor wat betreft de dienst als voor het aangekondigde Lös Hoes waarin Karin Heeling  ons zou vertellen over haar passie voor muziek.

Voor wie wil: er is zondag wel een kerkdienst op televisie vanuit het hoofdkantoor van de PKN via de EO televisie en u kunt op https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10826 (Dorpskerk) of https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10827 (Ontmoetingskerk) nog eens naar een dienst in onze kerk luisteren die u moest missen in de achterliggende tijd of die u juist erg aansprak.

Het is waarschijnlijk dat ook zondag 22 en 29 maart er geen dienst zal worden gehouden. We berichten daarover per zondag in de volgende zondagsbrief.

Groothuisbezoeken

Ook al met het oog op het voorkomen van verspreiding van het virus hebben we moeten besluiten de groothuisbezoeken door te schuiven naar het najaar. Weliswaar blijven we ver onder de honderd mensen per bijeenkomst maar gemiddeld zijn de deelnemers al wel wat ouder en kwetsbaarder en we willen onze gemeenteleden geen onnodige risico’s laten lopen.

Dank voor alle organisatoren en gastadressen. We hopen dat we in het najaar alsnog van jullie inzet gebruik kunnen maken.

Welkom aan onze ‘’Schoonoorders’’.

In de planning staat/stond dat we op zondag 22 maart na de dienst onze nieuwe leden afkomstig uit de voormalige hervormde gemeente te Schoonoord onder de koffie na de dienst welkom zouden heten.

We gaan er voorlopig van uit dat de dienst van 22 maart niet door gaat en dus dit moment van welkom ook.  Welkom blijven jullie maar we zullen dat op een ander moment vorm geven.

Paasoratorium

De 45 zangers en zangeressen die elke zaterdagmorgen bij elkaar komen om het Paasoratorium in te studeren krijgen over het wel of niet doorgaan van de repetitie per mail nader bericht.