ALLE artikelen

Corona virus Zondagsbrief Extra

17 maart 2020 

 

Aan alle leden van onze gemeente,

Beste mensen,

Afgelopen maandagmiddag is het moderamen (het dagelijks bestuur van de kerkenraad) bij elkaar geweest om na te denken over wat ons te doen staat in en met de gemeente in deze bijzondere tijd. In deze extra Zondagsbrief doen we verslag van onze voorstellen.

  1. Omzien naar elkaar

Veel mensen, die tot de zogenoemde risicogroepen horen, moeten thuisblijven net als de mensen die verschijnselen vertonen zoals hoesten en koorts. Maar behalve dat zij thuis zitten, krijgen zij ook geen bezoek. Juist in deze bewogen dagen is dat isolement heel naar en ingrijpend. Wij roepen iedereen op om een open oog te hebben voor de mensen om ons heen en ruim te zijn in het doen van telefoontjes en het sturen van kaartjes, zodat niemand in een isolement terecht komt!

  1. Dankbaar- en betrokkenheid.

Woensdagavond is er een “applausactie’’ als teken van dankbaarheid en solidariteit met de mensen die werken in de zorg en met de slachtoffers van dit virus. De kerken in ons land doen hier op woensdagavond ook aan mee door het luiden van de klokken van 19 uur tot 19.15 uur. Wij luiden woensdag de klok van de Dorpskerk en laten daarmee van ons respect, betrokkenheid en meeleven weten.

  1. Bloemengroet

De wekelijkse bloemengroet vanuit de kerkdienst zetten we gewoon door ook al is er geen dienst. Aan de pastoraal medewerkers vragen we de bezorging te doen, op aanwijzingen van de redactie van de Zondagsbrief.

  1. Kerkdiensten

De kerkdiensten gaan tot en met zondag 5 april in ieder geval niet door. We gaan geen digitale diensten uitzenden via de kerkradio omdat we daar ook beeld bij zouden moeten kunnen leveren en zover zijn we (nog) niet. We verwijzen graag naar de talloze diensten die er op zondag worden uitgezonden via de televisie.

  1. Kerkgeluiden

Geen kerkdiensten dus zoals we die gewend zijn de komende tijd, maar er komt vanaf vrijdag wel een wekelijks eigen kort kerkprogramma in de lucht. Hierin worden we bijgepraat over actuele zaken in de gemeente en horen we de namen van mensen die onze aandacht kunnen gebruiken. Tevens wordt het project van de ZWO commissie uitgelegd en dat alles omringd door onder andere muziek en een enkel woord van onze predikant.

Dit programma ‘’Kerkgeluiden’’ is dag en nacht te beluisteren via internet (computer, ipad, tablet, smartphone etc) op https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10827 (Ontmoetingskerk)

  1. Stilte-plek

Vanaf vrijdag 20 maart tot nader bericht zal de Dorpskerk voor ieder die dat wil elke dag open zijn van ’s ochtends 10 tot en met ’s middags 17 uur. Er is ruimte voor hen die daar even willen mediteren of bidden, een kaarsje willen opsteken, stil willen kijken naar de liturgische schikking of gewoon even naar binnen willen keren. De ruimte van de kerk kan behulpzaam zijn om de aandacht te richten op allen die lijden in deze wereld en nu in het bijzonder op de slachtoffers van het corona virus, hier en wereldwijd.

  1. Hand- en spandiensten

Iedereen in onze dorpen die door de ingrijpende maatregelen van nu met praktische zaken in de problemen komt en geen oplossing kan vinden in de eigen kring, kan gebruik maken van onze hand- en spandiensten. Het telefoonnummer dat in principe altijd bereikbaar is, is 06-26573263.

Waar mogelijk proberen we zo snel als mogelijk aan uw vraag tegemoet te komen of goed door te verwijzen. Uiteraard is deze service kosteloos.

  1. Een goed gehoor

Voor hen die op een andere manier in de knoop raken met de huidige situatie, die hun verhaal willen delen of behoefte hebben aan een luisterend oor, een advies of wat troost zijn telefonisch welkom bij onze predikant ds. Jitse Scheffer tel 0591-572597. Dat is natuurlijk niet voorbehouden aan leden van de kerk maar dat geldt voor iedereen, kerkelijk en niet kerkelijk, gelovig en niet gelovig.

  1. Dag van gebed

De Raad van Kerken in Nederland -waaronder de PKN- ; de ChristenUnie, de EO, Groot Nieuws Radio, en MissieNederland hebben gezamenlijk het initiatief genomen tot een Dag van Nationaal Gebed voor ons land in deze onzekere tijd. Gebed helpt om onze ongerustheid aan God over te geven, om anderen te zegenen, en om God te vragen ons zijn bedoelingen te laten zien in moeilijke omstandigheden. Als christenen zijn we niet immuun voor het leed en de onzekerheid die deze situatie met zich mee brengt. Maar we hoeven ons daar niet door te laten leiden. We mogen vertrouwen dat God ook in deze situatie de Heer is. De gebedsdag morgen, woensdag 18 maart a.s. Op de hele uren van de getijden (9, 12, 15 en 19 uur) is er een korte inleiding en een gesproken gebed. Via de live stream kan iedereen meedoen

www.nationaalgebed.nl

  1. We hopen met deze voorstellen bij te dragen om met elkaar deze moeilijke periode zo goed als mogelijk door te komen. Voor andere ideeën of voorstellen staat de digitale postbus van ons open: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.