ALLE artikelen

Aanvangslied: Lied 680              
Kom, Heil’ge Geest, Gij vogel Gods.

Kom, Heil'ge Geest, Gij vogel Gods,
daal neder waar Gij wordt verwacht.
Verschijn, Lichtengel, in de nacht,
van onze geest, verward en trots.

Waar Gij niet zijt, is het bestaan,
is alle denken, alle doen,
zo leeg en woest, zo dood, als toen,
Gij, Geest, nog niet waart uitgegaan.

Er is geen licht dan waar Gij zijt,
uw vleugels breidt, uw vleugels strekt,
geen leven, dan waar Gij het wekt,
in een gemis dat naar U schreit.Hoor, Heil'ge Geest, wij roepen U,
kom, wees aanwezig in het woord;
wek onze geest, opdat hij hoort,
wek ons tot leven, hier en nu.

O Heil'ge Geest, wij zijn verblijd,
Gij immers, eeuwig ondoorgrond,
legt zelf dit lied ons in de mond,
ten teken dat Gij bij ons zijt.

Welkom, mededelingen en inleiding

De Paaskaars wordt aangestoken          

Lied :
Geest van hierboven    - Stef Bos

G
eest van hierboven, leer ons geloven
hopen, liefhebben door uw kracht

ik wil het water naar de zee zijn
de zoden aan de dijk
het gevecht tegen de bierkaai
alles wat onhaalbaar lijkt

ik wil de rots zijn in de branding
met de verbeelding aan de macht
wil de stilte die vanzelf spreekt zijn

en het daglicht in de nacht

ik wil een land zijn zonder grenzen
waar de ruimte nog bestaat
ik wil traag zijn als de waarheid
die de leugen achterhaalt

Geest van hierboven, leer ons geloven
hopen, liefhebben door uw kracht

ik wil de moed zijn van de wanhoop
het stilstaan van de tijd
ik wil een sprong zijn in het duister
en de laatste strohalm zijn

ik wil de taal zijn van een dichter
die zichzelf geen dichter noemt
het zout zijn van de aarde
en de kus die ons verzoent

ik wil een land zijn zonder woorden
gedragen door de wind
ik wil de wereld weer leren zien
door de ogen van een kind

en met de schoonheid van de onmacht
lopen langs een eindeloze weg
met open ogen dromen
weerloos en toch sterk

Geest van hierboven, leer ons geloven
hopen, liefhebben door uw kracht

weerloos en toch sterk

hemelse vrede, deel U nu mede
aan een wereld die U verwacht

ik wil het water naar de zee zijn
de zoden aan de dijk

het gevecht tegen de bierkaai
alles wat onhaalbaar lijkt

Gebed

Schriftlezing:
Handelingen 2 : 1 – 13

Lied : Heer uw licht en uw liefde schijnen 

Karin en Wynanda,  - Piano en zang 

Heer, uw licht en uw liefde schijnen.
Waar U bent zal de nacht verdwijnen.
Jezus, Licht van de wereld, vernieuw ons.
Levend Woord, ja uw waarheid bevrijdt ons.
Schijn in mij, schijn door mij.

Kom, Jezus kom,
vul dit land met uw heerlijkheid.
Kom heil'ge Geest, stort op ons uw vuur.
Zend uw rivier, laat uw heil
Heel de aard' vervullen.
Spreek, Heer, uw woord:
Dat het licht overwint.

Heer, 'k wil komen in uw nabijheid
uit de schaduwen in uw heerlijkheid.
Door het bloed mag ik U toebehoren.
Leer mij, toets mij, uw stem wil ik horen.
Schijn in mij, schijn door mij.

Refrein

Staan wij oog in oog met U Heer,
daalt Uw stralende licht op ons neer
zichtbaar tastbaar wordt U in ons leven
U volmaakt wie volkomen zich geven.
Schijn in mij, schijn door mij.

Refrein

Overweging

Lied:
Lied 687                                    

Wij leven van de wind 

Wij leven van de wind die aanrukt uit den hoge
en heel het huis vervult waar knieën zijn gebogen
die doordringt in het hart in de verborgen hof
en uitbreekt in een lied en opstijgt God ten lof

Wij teren op het woord, het brood van God gegeven
dat mededeelzaam is en kracht geeft en nieuw leven.
Dus zegt en zingt het voort geeft uit met gulle hand
dit manna voor elk hart dit voedsel voor elk land.

Gebed

 Lied: Love shine a light

Karin en Wynanda,  - Piano en zang

Strekking van het lied:

Liefde laat licht schijnen tot in het diepst van ons hart.
Laten we allen het licht van liefde doen schijnen
om elkaars weg te verlichten.
Laten we het licht doen schijnen
in alle hoeken van de wereld.
Mag het steun en moed geven.


Mededeling

Zegen

Lied: Lied 705 : 1, 2, 4                   

Ere zij aan God de Vader

Ere zij aan God, de Vader,
ere zij aan God, de Zoon,
eer de Heil'ge Geest, de Trooster,
de Drieëen'ge in Zijn troon.
Halleluja, halleluja,
de Drieëen'ge in Zijn troon.

Ere zij aan Hem, wiens liefde,
ons van alle smet bevrijdt,
eer zij Hem die ons gekroond heeft,
koningen in heerlijkheid.
Halleluja, halleluja,

ere zij het Lam gewijd.

Halleluja, lof, aanbidding,
brengen eng'len U ter eer,
heerlijkheid en kracht en machten,
legt Uw schepping voor U neer.
Halleluja, halleluja,

lof zij U, der heren Heer.