ALLE artikelen

Voorganger: ds Hans Borst

Lied 150A  Geprezen zij God!

Geprezen zij God! Laat alles wat leeft
nu zingen voor Hem die alles ons geeft.
Laat jub’len het orgel, laat harp en trompet
de glorie doen klinken, van Hem die ons redt.

Geprezen zij God! Ons lied is gewijd
aan Hem die altijd ons helpt en geleidt.
Om zijn goede schepping, om hemels genot,
zijn gunst en vergeving: geprezen zij God!

Welkom en mededelingen

Lied 286  Waar de mensen dwalen in het donker

Waar de mensen dwalen in het donker
draai je om en zie het nieuwe licht
Zie het licht dat God ons gaf in Jezus
Zie de mens die ieder mens verlicht

Want het licht is sterker dan het donker
en het daglicht overwint de nacht
Zoek je weg niet langer in het duister
Keer je om en zie Gods nieuwe dag

Waar de mensen lijden onder onrecht
in een wereld die geen vrede vindt,
heb vertrouwen, draag het kruis met blijdschap
er is licht dat alles overwint.

Want het licht is sterker dan het donker
en het daglicht overwint de nacht
Zoek je weg niet langer in het duister
Keer je om en zie Gods nieuwe dag

Steek een kaars aan tegen al het duister,
als een teken in een bange tijd,
dat ons leven niet in wanhoop eindigt
dat de vrede sterker is dan strijd.

Want het licht is sterker dan het donker
en het daglicht overwint de nacht
Zoek je weg niet langer in het duister
Keer je om en zie Gods nieuwe dag

1e Lezing O.T.: Psalm 121

2e Lezing N.T.: Johannes 14: 15-20 + 25-27

Lied 663 Al heeft Hij ons verlaten

Al heeft hij ons verlaten, Hij laat ons nooit alleen:
wat wij in Hem bezaten is altijd om ons heen,
als zonlicht om de bloemen, een moeder om haar kind,
teveel om op te noemen zijn wij door Hem bemind.

Al is Hij opgenomen, houd in herinnering
dat Hij terug zal komen zoals Hij van ons ging.
Wij leven van vertrouwen dat wij zijn majesteit
van oog tot oog aanschouwen in alle eeuwigheid. 

Overdenking

Gezang (L.v.d.K.) 465 Van U zijn alle dingen

Van U zijn alle dingen, van U, o God en Heer,
van U de zegeningen die 'k biddende begeer.
Gij wilt mijn weg omringen met liefde wijs en teer.
Wat wij ooit goeds ontvingen, het is van U, o Heer.

U zal ik eeuwig eren, die eeuw'ge goedheid zijt!
U blijve, Heer der heren, geheel mijn hart gewijd.
Wat kan ik niet ontberen wanneer uw hand mij leidt,
wat vuriger begeren dan uwe heerlijkheid!
  

Gebed

 Zegen

Lied 1005 Zoekend naar licht, hier in het duister
1. Zoekend naar licht hier in het duister,
zoeken wij U, waarheid en kracht.
Maak ons uw volk, heilig, vol luister,
schijn in de donkere nacht.

Christus, ons licht,
schijn door ons heen, schijn door het duister.
Christus, ons licht,
schijn ook vandaag, hier in uw huis.

2. Zoekend naar rust zijn wij vol zorgen,
zoekend naar hoop, troost in uw woord.
Spreek door ons heen tot de verdrukten,
zo wordt uw stem gehoord.

3. Zoekend naar brood lijden zij honger,
zoekend naar water lijden zij dorst.
Maak ons uw brood, breek voor ons allen,
U bent de vredevorst.

4. Zoekend naar troost zijn velen dakloos,
zoekend naar warmte zijn velen koud.
Maak ons een huis van levende stenen,
schuilplaats voor U gebouwd.

5. Met zoveel gaven genoeg aan ons gegeven,
voor zoveel leed, zoveel gemis.
Maak ons uw dienaars, leer ons te delen,

totdat uw rijk hier is!